כיצד תנהגו עם בעלי החיים בזמן חירום

המלצות ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל:

היערכות מוקדמת נאותה של בני הבית ועימם חיות המחמד, משפרת את המוכנות, מקטינה את
החרדה הנלווית במעבר משגרה לחירום ומסייעת לטייב את הגשת העזרה במידת הצורך.
זכרו, חיות המחמד שלנו תלויות בנו ובאחריותנו.
  1. הכינו את המרחב המוגן באופן נוח, נגיש ונאות.
  2. וודאו שיש בידיכם כלי אוכל ושתייה זמינים, כמו גם מזון ומים בכמות מספקת גם לבעלי החיים, בעיקר בעת חשש לאירוע מתמשך או שהייה ארוכה.
  3. הצטיידו מבעוד מועד באמצעים לניקוי ופינוי הפרשות בעה״ח (שקיות, מגבונים וכד׳)
  4. במידת האפשר מומלץ להשתמש בכלובי נשיאה לבע״ח.
  5. מומלץ להיוועץ ברופא/ה או במרכז הרפואי הוטרינרי המטפל לעניין בע"ח הסובלים מחרדות.
  6. במקרים בהם בעה״ח מטופל בתרופות דרך קבע, וודאו הימצאות/זמינות התרופות בכמות מספקת.
  7. מומלץ להחזיק תיק עזרה ראשונה ברשותכם ולמקמו במידת האפשר במרחב המוגן או בקרבתו.
  8. במידת הצורך, עזרו לנו לסייע לחיות המחמד שלכם: רשמו פרטים מזהים על כלובי הנשיאה או על קולר בעה״ח (שם בעה״ח, שם הבעלים ומס׳ טלפון להתקשרות, שם הוטרינר/ית המטפלים והאם מטופלים באופן כרוני בתרופות ואילו).
  9. במידה והונחיתם ע״י פיקוד העורף ו/או נאלצתם להתפנות, פנו עמכם את חיות המחמד והיוועצו ברופאים המטפלים או בעמותות על פתרונות זמניים אפשריים באם לא ניתן לפנות את בעה״ח יחד איתכם.
  10. תרגלו במידת האפשר עם בני המשפחה וחיות המחמד את המעבר למרחב המוגן/ממ״ד/חדר מדרגות או מקלט/מיגונית, השתדלו לעשות זאת באופן רגוע ולהשרות ביטחון גם על חיות המחמד. 

יש לפעול עפ"י הנחיות פיקוד העורף.